Koleby przemys³owe

pojemno¶æ: od 1,0 m3 do 5,0 m3